იტალიური ბი-ემ-თი | საბვეი საქართველო

იტალიური ბი-ემ-თი

იტალიური ბი-ემ-თი
პეპერონის, სალიამისა და ლორის ნაჭრები, რეკომენდირებულია ჩიპოტლესთან და ცოცხალ ბოსტნეულთან ერთად.

0000